Souhlas se zpracováním osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Udělujete tímto souhlas, aby správce osobních údajů v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále také „GDPR“)  Ing. Veronika Telehuz, se sídlem Spojovací 1305, 289 24 Milovice, zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném MÚ Lysá nad Labem, pod IČ 08317755 (dále jen „Správce“) zpracovával tyto osobní údaje:

Osobní údaje získává Správce prostřednictvím poptávkového formuláře a prostřednictvím e-mailové komunikace a e-mailové adresy uvedené na svém webu.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

Účel zpracování osobních údajů

Jméno, příjmení, název sp olečnosti, e-mail, případně telefonní číslo a je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem plnění smlouvy, pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost, pro splnění právní povinnosti (zejména fakturace a účetnictví), pro vytvoření nabídky v rámci nabízených služeb, pro informaci o svých službách podle č. 6 ostr. 1 písmene a) GDPR. Osobní údaje jsou poskytnuty zcela dobrovolně na základě zdrojů specifikovaných výše. Všechny tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů a dle Nařízení máte následující práva:

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na veronika.telehuz@gmail.com nebo dopisu na kontaktní údaje Správce. Váš požadavek však může Správce odmítnout ze zákonných důvodů dle č. 6 GDPR a to buď v případě, kdy osobní data potřebuje k plnění smlouvy, nebo ho k jejich uchování zavazuje splnění právní povinnosti či oprávněný zájem Správce. V případě, že dojde ke sjednání smlouvy, je její účastník povinen osobní údaje k její realizaci poskytnout i bez výslovného souhlasu se zpracováním osobních údajů, jinak nebude smlouva realizována.